La transferència elèctrica capacitiva (TEC), és un mètode que te la capacitat de provocar una hipertèrmia local que és converteix en un important regenerador cel·lular.

Per les seves característiques, es pot adaptar a qualsevol especialitat i patologia

Els seu efectes són els següents:

  • Increment del rec sanguini en profunditat.
  • Increment de la temperatura interna (NO DEL CALOR) en varis graus, repartits de forma homogènia.
  • Increment de la tensió d’oxigen i de substàncies nutritives.
  • Increment local dels líquida circulars i de les secrecions.
  • Disminució de la tensió d’àcid carbònic, amb la conseqüent baixada del grau d’acidesa tissular.
  • Disminució de la formació de toxines entre altres radicals lliures.