Els diapasons són uns instruments que donen una sola nota determinada o que vibren a una freqüència determinada.

Quan s’utilitzen per teràpia, estan calibrats a diferents freqüències. Hi ha diapasons calibrats a 135Hz. OM, que é la freqüència bàsica que correspon al to de la Terra. Hi ha una gran varietat de diapasons calibrats a diferent freqüència segons l’ús i l’objectiu al que estan destinats.

Quan s’activa la seva vibració, es transmet a tot el cos mitjançant els fluids corporals, que tenen una velocitat de propagació molt més elevada que qualsevol altre medi.

Es poden activar per equilibrar els centres d’energia, els punts d’acupuntura, de reflexoteràpia, o de qualsevol altra teràpia de manera efectiva i fàcil.

La vibració del so es transmet pels meridians i pel sistema nerviós i l’aigua del cos d’una manera ràpida i efectiva.