El mètode hipopressiu del Dr. Marcel Caufriez inclou un conjunt ordenat de tècniques manuals i d’exercicis posturals rítmics que permeten la integració, la memorització dels missatges propioceptius sensitius o sensorials associats a una postura particular.

Provoquen a llarg termini una modificació significativa de:

  • L’esquema corporal
  • L’esquema respiratori
  • L’esquema emocional

Una tècnica hipopressiva és una tècnica generalment aplicada per un fisioterapeuta i que causa en el pacient una caiguda immediata de la pressió toràcica i abdominal, de la mateixa magnitud en tots dos compartiments. Això es deu a una relaxació tònica incompleta del diafragma toràcic, és a dir, a una disminució de l’activitat de les petites fibres musculars posturals del diafragma.

Immediatament després de que es produeixi  aquesta caiguda de pressió, assistim a una sèrie de reaccions neurològiques reflexes en cadena a les que anomenem divergències, que són les responsables dels efectes beneficiosos de la Gimnàstica Hipopressiva, com ara la contracció reflexa dels músculs abdominals i de els músculs del perineu.

En el seu origen va ser concebuda en el marc de la prevenció postpart i el tractament complementari de les incontinències urinàries en la dona; a posteriori, diferents estudis van demostrar la implicació terapèutica positiva de la GAH en molt nombroses patologies funcionals, en particular aquelles relacionades amb la síndrome de deficiència postural (artràlgies cròniques, dorsàlgies, lumbàlgies, cervicàlgies, ciatàlgies, escoliosi idiopàtiques, fatiga crònica, etc …) .

El mètode hipopressiu permet tractar:

  • Disfuncions pelviperineal: rehabilitació del sòl pelvià, ptosis dels òrgans pelvians i incontinències urinàries.
  • Disfuncions abdominals: ptosis viscerals, hèrnies hiatals, hèrnies inguinals, hèrnies abdominals, hèrnies discals i normalització de la faixa abdominal.
  • Disfunció de l’equilibri postural: artràlgies cròniques, dorsàlgies, lumbàlgies, cervicàlgies, ciatàlgies, escoliosi idiopàtiques i fatiga crònica.
  • Tractament postpart normal.