La Teràpia Neural, és un mètode de diagnòstic i tractament de malalties degudes a trastorns del sistema elèctric del cos. Aquests transtorns elèctrics s’anomenen camps d’interferència i es poden trobar a qualsevol part del cos, ja siguin òrgans interns, ganglis, dents i també cicatrius de la pell.

Camps d’interferència són aquelles parts del cos, que ja sigui per una irritació sostinguda en el temps o a causa d’un trauma, s’ha desorganitzat la polaritat normal de la cèl·lules impedint la comunicació fluïda entre totes les parts del cos.

A l’actuar en aquests camps d’interferència amb una substància, la procaïna, que és químicament un anestèsic local, i físicament una substància dielèctrica, es dóna un impuls a les cèl·lules per tal que tornin a recobrar la seva polaritat normal.

La Teràpia Neural, és un camí terapèutic, d’una notable eficàcia, que pot proporcionar una franca millora en la qualitat de vida de moltes persones amb qualsevol tipus de problemes, ja siguin aguts o crònics.